iA


Gezamenlijk Concert 2010

Bijna alle Aaltense orkesten waren aanwezig bij het gezamenlijke concert dat deze keer georganiseerd werd op 26 juni tijdens de Country Fair in IJzerlo.