iA


Fanfareorkest

Algemeen
Christelijke Muziekvereniging Advendo Lintelo is opgericht in 1919 en bestaat uit het fanfareorkest, 2 slagwerkgroepen en het leerlingenorkest. Bij het fanfareorkest spelen ongeveer 35 leden mee en op dit moment staat het onder leiding van dirigent Jilt Jansma. Het fanfareorkest komt uit in de vierde divisie.

_DSC5660

Bezigheden
Naast onze jaarlijkse concerten in het Kulturhus in Lintelo heeft Advendo ook andere optredens. We werken mee aan kerkdiensten, treden op bij school- en volksfeesten, brengen serenades bij jubilarissen. Ook het gezamenlijk concert met de andere Aaltense muziekverenigingen vormt een vast onderdeel van het jaarprogramma. 

Jeugd
Het fanfareorkest bestaat uit een mix van jong en oud. Dat dit heel goed samengaat blijkt uit de ontspannen wijze waarop de repetities verlopen. Heel belangrijk voor een vereniging is dat er regelmatig jonge leden instromen en Advendo besteedt daar veel aandacht aan.

Gemeenschap
Advendo heeft een belangrijke plaats in de buurtschap Lintelo en haar omgeving. Dankzij de vele donateurs en de steun bij onze oud-ijzer-actie kunnen we financieel rondkomen. Een muziekvereniging heeft veel geld nodig en daarbij is de steun van de plaatselijke gemeenschap onmisbaar.

Repetities
Wekelijks op dinsdagavond van 19.30-21.45 uur.
Plaats: Kulturhus Lintelo.