iA


Kinderdienst Lintelo

Het jeugdorkest Barlo-Lintelo mocht afgelopen zondag 7 oktober de kinderdienst in het Kulturhus in Lintelo begeleiden.
Er was de afgelopen weken hard geoefend en het verliep dan ook helemaal vlekkeloos. Alle samenzang werd begeleid en een mooi muziekstuk werd gespeeld tijdens de collecte. Het applaus was dan ook zeer terecht. Na afloop van de dienst verrasten ze iedereen nog met ‘Rock my Soul’, een bewerking van ‘Geef mij kracht’. Prachtig!